Tấm cảm ứng HMI Archive

Thay Tấm Cảm Ứng HMI Mitsubishi GT1030-LBD

HMI Việt Nam chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng màn hình Hmi Mitsubishi GT1000 GT1030-LBD GT1030-HBD 4.5 inch tại Hà Nội, nhận khắc phục sự cố, sửa chữa màn hình HMI Mitsubishi. Lập trình thay thế HMI Mitsubishi bị lỗi, …
Tấm cảm ứng HMI GT1685M-STBA

Thay Tấm Cảm Ứng HMI Mitsubishi GT1685M-STBA

HMI Việt Nam chuyên sửa, thay tấm kính cảm ứng màn hình Hmi Mitsubishi GT1000 Series : GT1685M-STBA, GT1685M-STBD 12.1 inch tại Hà Nội, nhận khắc phục sự cố, sửa chữa màn hình HMI Mitsubishi. Lập trình thay thế HMI Mitsubishi bị lỗi, …

Thay Tấm Cảm Ứng HMI Proface GP2501

HMI Việt Nam chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng màn hình Hmi Proface GP2501 Series : GP2501-LG41-24, GP2501-SC41-24V, GP2501-TC11, GP2501-SC11 10 inch tại Hà Nội, nhận khắc phục sự cố, sửa chữa màn hình HMI Proface. Thông số kỹ thuật : Loại : …

Thay Tấm Cảm Ứng HMI Fuji Hakko V710CD

HMI Việt Nam chuyên sửa, thay tấm kính cảm ứng màn hình Hmi FUJI Hakko V710CD 10 inch tại Hà Nội, nhận khắc phục sự cố, sửa chữa màn hình HMI Fuji. Thông số kỹ thuật : Loại : Cảm ứng điện trở Kích …

Thay Tấm Cảm Ứng HMI Weintek MT6070iH

HMI Việt Nam chuyên sửa, thay tấm kính cảm ứng màn hình Hmi Weintek WeinView MT6070iH MT6070iP TK6070iP TK6070iH 7 inch tại Hà Nội, nhận khắc phục sự cố, sửa chữa màn hình HMI Weintek WeinView Thông số kỹ thuật : Loại : Cảm ứng …