MT8000XE Weintek Archive

MT8092XE Weintek HMI

Màn hình HMI Weintek MT8092XE 9.7 inch

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8092XE 9.7 inch – Chứng chỉ phòng nổ ATEX – Kết nối CAN bus -HMI VIỆT NAM- 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8092XE Tóm tắt đặc điểm: …
Màn hình MT8091XE Weintek

Màn hình HMI Weintek MT8091XE Can Bus

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8091XE 9.7 inch – Kết nối CAN bus -HMI VIỆT NAM- 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8091XE Tóm tắt đặc điểm: 7″ 1024 x 768 TFT LCD …
MT8090XE Weintek HMI

Màn hình HMI Weintek MT8090XE 9.7 inch

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8090XE 9.7 inch – Chứng chỉ ATEX cho phòng nổ – HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8090XE Tóm tắt đặc điểm: 7″ 1024 …
MT8150XE Weintek HMI

Màn hình HMI Wentek MT8150XE 15 inch

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8150XE 15 inch Weintek- HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8150XE Điểm nổi bật: Giống như HMI MT8121XE, MT8150XE là model thuộc dòng MT8000XE (Weintek mới …
MT8121XE Weintek HMI

Màn hình HMI Wentek MT8121XE 12,1 inch

Bán màn hình cảm ứng HMI Weintek MT8121XE 12,1 inch Weintek- HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek Easyview tại Việt Nam. Model: MT8121XE Điểm nổi bật: MT8121XE là model thuộc dòng MT8000XE (Weintek mới ra năm …