Phần mềm lập trình HMI Archive

EB8000 WeinView

[Download] Weinview EB8000 TK6070iP TK6070iQ TK6070iH Software

Phần mềm lập trình màn hình HMI Weinview thị trường china TK Series TK6070iP TK6070iQ TK6070iH: EB8000 English version. Phiên bản exe dễ dàng cài đặt cover bởi Unlockplc.com   Download: EB8000 V4.65.16 Weinview .rar Các model TK WeinView được thêm: TK6070iP, TK6070iQ, TK6070uP, TK6070iH, …
SKWorkshop SamKoon

Phần mềm lập trình HMI Samkoon

HMI SamKoon là dòng màn hình cảm ứng HMI của China, với điểm mạnh là chỉ nghiên cứu giải pháp HMI và IPC máy tính công nghiệp, hỗ trợ khá nhiều PLC, giao diện có phần giống của HMI Weintek, giá thành …