Màn hình HMI Archive

Màn hình HMI WeinView TK6071iP 7 inch

Bán màn hình cảm ứng HMI Weinview TK6071iP 7 inch màu giá rẻ Weinview mới ra năm 2017- HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: TK6071iP Tóm tắt đặc điểm: …
TK6070iQ Wenview

Màn hình HMI WeinView TK6070iQ 7 inch

Bán màn hình cảm ứng HMI Weinview TK6070iQ 7 inch màu giá rẻ- HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: TK6070iQ Tóm tắt đặc điểm: TK6070iQ thuộc dòng màn hình …

Màn hình HMI WeinView TK6070iP 7 inch

Bán màn hình cảm ứng HMI Weinview TK6070IP 7 inch màu giá rẻ- HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: TK6070iP Tóm tắt đặc điểm: TK6070iP thuộc dòng màn hình …

Màn hình HMI Samkoon SK-102HS 10 inch Ethernet

Bán màn hình cảm ứng HMI Samkoon SK-102HS 10 inch Ethernet kết nối TCP/IP S7-1200 – HMI Việt Nam – Tổng đại lý phân phối màn hình HMI Samkoon giá rẻ nhất tại Hà Nội. Model: SK-102HS Tóm tắt đặc điểm: Là dòng màn hình HMI …
SK-102HE

Màn hình HMI Samkoon SK-102HE 10 inch

Bán màn hình cảm ứng HMI Samkoon SK-102HE 10 inch màu – HMI Việt Nam – Tổng đại lý phân phối màn hình HMI Samkoon giá rẻ nhất tại Hà Nội. Model: SK-102HE Tóm tắt đặc điểm: Là dòng màn hình HMI thay thế model …
SK-050HE

Màn hình HMI Samkoon SK-050HE 5 inch

Bán màn hình cảm ứng HMI Samkoon SK-050HE 5 inch màu – HMI Việt Nam – Tổng đại lý phân phối màn hình HMI Samkoon giá rẻ nhất tại Hà Nội. Model: SK-050HE Tóm tắt đặc điểm: Là dòng màn hình HMI thay thế model …