Màn hình HMI ATEX Certificate Archive

MT8092XE Weintek HMI

Màn hình HMI Weintek MT8092XE 9.7 inch

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8092XE 9.7 inch – Chứng chỉ phòng nổ ATEX – Kết nối CAN bus -HMI VIỆT NAM- 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8092XE Tóm tắt đặc điểm: …
MT8101iE Weintek

Màn hình HMI Weintek MT8101IE 10 inch

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8101iE 10 inch Ethernet –- HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek EasyView tại Việt Nam. Model: MT8101iE Weintek Đặc điểm chính: 10” 800 x 480 TFT LCD Bộ nhớ …
MT8071iE Weintek

Màn hình HMI Weintek MT8071IE 7 inch

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8071IE 7 inch Ethernet – Chứng chỉ ATEX dùng cho phòng nổ – HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8071iE Weintek Tóm tắt đặc …
Màn hình MT8091XE Weintek

Màn hình HMI Weintek MT8091XE Can Bus

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8091XE 9.7 inch – Kết nối CAN bus -HMI VIỆT NAM- 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8091XE Tóm tắt đặc điểm: 7″ 1024 x 768 TFT LCD …
MT8090XE Weintek HMI

Màn hình HMI Weintek MT8090XE 9.7 inch

Bán màn hình công nghiệp HMI Weintek MT8090XE 9.7 inch – Chứng chỉ ATEX cho phòng nổ – HMI VIỆT NAM – 0973 371 083 – Đại lý phân phối màn hình HMI Weintek WeinView tại Việt Nam. Model: MT8090XE Tóm tắt đặc điểm: 7″ 1024 …