HMI SamKoon Download Archive

SKWorkshop SamKoon

Phần mềm lập trình HMI Samkoon

HMI SamKoon là dòng HMI của China, với điểm mạnh là chỉ nghiên cứu giải pháp HMI và IPC máy tính công nghiệp, hỗ trợ khá nhiều PLC, giao diện có phần giống của HMI Weintek. Điểm yếu của HMI Samkoon như …