Hướng dẫn Upload – Download HMI Mitsubishi

Hướng dẫn upload – Download chương trình màn hình HMI Mitsubishi, hai model mình sử dụng để hướng dẫn là GT1055-QSBD và  GS2107-WTBD dùng hai phiên bản GT Designer 2 và GT Designer 3.

Upload GT1055-QSBD:


Download GS2107-WTBD

 

@ Đoàn Hậu

HMI Việt Nam Co., Ltd

Hướng dẫn Upload – Download HMI Mitsubishi
5 (100%) 8 votes
, , , , , , , , , , , , , ,

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *